กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-11-29 00:00:00

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระท...

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”.ประจำปีงบ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-11-09 00:00:00

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้า...

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-11-02 00:00:00

จริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

เอกสารประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม สามารดาวน์เอกสารเพิ่มเติมได้ที่่ URL LINK : https://drive.google.com/dri...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย...

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง