กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-25

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร...

วันที่ 24 พ.ค. 2566 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม เป็นประธานการป...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-19

กิจกรรมการรับบริจาคชุดชั้นใน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการรับบร...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-12

บริจาคโลหิต 2/2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-04-21

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนป้องกั...

กลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-04-21

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS Zero Toler...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-04-07

บราเก่าเราขอ

ขอเชิญร่วมบริจาคบราเก่า เพื่อนำไปเป็นพลังงานทดแทนพลังงานถ่านหินตามกระบวนการของ TPI Polene


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง