การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มงานจริยธรรม1.แบบฟอร์ม1 คำสั่งฯ
2.แบบฟอร์ม2 แผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรมฯ
3.แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานฯ รอบ 6 เดือน
4. แบบฟอร์มที่ 4 หน่วยงานในสังกัดที่เข้ารับการประเมินองค์กรคุณธรรม
5.แบบรายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม
ตัวอย่างประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวอย่างประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวอย่างประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบประเมินพฤติกรรม(Excel)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แบบรายงานพฤติกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1667 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์