กลุ่มงานจริยธรรม

Ethics Protection Deoartment of Health Service Support

ที่อยู่ : กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Call Centre โทร 02-193-7034
Email: anticorruption.hss@gmail.com