จริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

2021-11-02 00:00:00
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
เอกสารประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม สามารดาวน์เอกสารเพิ่มเติมได้ที่่ URL LINK : https://drive.google.com/drive/folders/1KWg-dWpgS0shd0TfxgCVXI9xOqbAUHuh?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-11-29 00:00:00

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระท...

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”.ประจำปีงบ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-11-09 00:00:00

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้า...

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย...

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...