เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดรางไทร ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

2021-11-09 00:00:00
1 / 1
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดรางไทร ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-11-29 00:00:00

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระท...

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”.ประจำปีงบ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-11-02 00:00:00

จริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

เอกสารประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม สามารดาวน์เอกสารเพิ่มเติมได้ที่่ URL LINK : https://drive.google.com/dri...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย...

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...