กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราช พ.ศ.2565

2022-01-12 00:00:00
1 / 1
กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราช พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-06-20 00:00:00

กิจกรรม 5 ส.

กลุ่มงานจริยธรรมเข้ราร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-05-06 00:00:00

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับ...

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-04-01 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบ...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับกรม และ ระดับหน...