กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-02-10
1 / 1
กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานเเละการขับเคลื่อนงานคุณธรรมจริยธรรมการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส ฯ โดยมีนายเเพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดเเละมอบนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมข้างห้องอธิบดี ชั้น 8 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน เเละเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 35 หน่วยงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (WebX)

เอกสาร

 1000x1000
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-07-12

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญชาว สบส. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-06-23

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุ...

กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาก...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-06-20

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสน...

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมขี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA หน่วยงา...