กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-02-10 00:00:00
1 / 1
กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานเเละการขับเคลื่อนงานคุณธรรมจริยธรรมการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส ฯ โดยมีนายเเพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดเเละมอบนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมข้างห้องอธิบดี ชั้น 8 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน เเละเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 35 หน่วยงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (WebX)

เอกสาร

 1000x1000
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-08-04 00:00:00

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคล...

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างวันที่ 2...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-06-20 00:00:00

กิจกรรม 5 ส.

กลุ่มงานจริยธรรมเข้ราร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-05-06 00:00:00

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับ...

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบด...