การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับกรม และ ระดับหน่วยงาน วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2022-04-01 00:00:00
1 / 1
กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับกรม และ ระดับหน่วยงาน วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อทบทวนแผนงานความเสี่ยงด้านการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายเเพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเเละมอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-06-20 00:00:00

กิจกรรม 5 ส.

กลุ่มงานจริยธรรมเข้ราร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-05-06 00:00:00

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับ...

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-02-10 00:00:00

กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมชี้เเจงเเนวทาง...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...