ร่วมบริจาคโลหิต

2023-02-09
1 / 1
กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบุคลากรกรม สนับสนุนบริการสุขภาพให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมากมายแสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมคุณธรรมประจำตน ในการเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรีอำนวยความสะดวกในการรับ บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-07-12

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญชาว สบส. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-06-23

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุ...

กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาก...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-06-20

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสน...

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมขี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA หน่วยงา...