ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

2023-04-21
1 / 1
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS Zero Tolerance)” และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดยนพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารทุกท่าน พร้อมด้วยบุคลากรทุกหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทุกระดับ แสดงถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ (No.Gift.Policy) และการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-25

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร...

วันที่ 24 พ.ค. 2566 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม เป็นประธานการป...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-19

กิจกรรมการรับบริจาคชุดชั้นใน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการรับบร...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-12

บริจาคโลหิต 2/2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ...