นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมขี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

2023-06-20
1 / 1
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมขี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับหน่วยงาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบU Vedio Conference วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอธิบดี ชั้น ๘ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาค รัฐของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในองค์กรอย่างแท้จริง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-07-12

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญชาว สบส. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-06-23

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุ...

กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาก...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-25

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร...

วันที่ 24 พ.ค. 2566 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม เป็นประธานการป...