พิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

22-07-2563
1 / 6